Meeldetuletuseks

Et selles aines arvestus saada, peavad kõik end ÕIS’is selle aine arvestusele registreerima enne 1. detsembrit. Merilin avas täna ÕIS’is ka selle võimaluse. Kuigi selle aine saab arvestatud jooksvate tööde põhjal (st ajaveebi postitused), tuleb sellegipoolest ÕIS’is end registreerida.