Tagasivaade õpilepingutele

Olen nüüd vaadanud läbi ja teinud enda jaoks kokkuvõtte teie õpilepingutest. Minu jaoks annavad õpilepingud eelkõige ülevaate sellest, millised on õppijate kitsamad huvid kursuse teemade raames. Kirjutasin teie õpilepingutest välja täpsemad teemad, mis teid siin kursusel huvitavad ja kontekstid, kus soovite õpikeskkondi rakenda. Jätsin siit kokkuvõttest välja märksõnad “õpikeskkonnad” ja “õpivõrgustikud”, kuna nende kõrval oleks kõik teised märksõnad väga väiksed jäänud.

opikeskkonnad2016_opilepingud

Umbes pooled õpilepingud olid suhteliselt hästi läbimõeldud. Heade näidetena tooksin ma esile Anu, Liia, Margiti ja Anne õpilepingud. Ma loodan, et sellisel kujul õpilepingud aitavad oma õppimist paremini planeerida.

Olen jõudnud ka õpimärkide kujundamise ning väljaandmiseni. Kuna selle ülesande õpimärk on protsessi tunnustav õpimärk, mis kursuse hindamisel arvesse ei lähe, siis olin selle väljaandmisel pigem range. Kui mul tekkis tunne, et õpileping pole piisavalt detaile või mingi osa sellest pole piisavalt läbi mõeldud (enamasti hindamise osa), siis jäi ka õpimärk välja andmata.

Nüüd kursuse keskel võite ka ise tagasi vaadata oma õpilepingutele. Kuidas need siiamaani paika on pidanud? Kas midagi on võimalik detailsemaks muuta? Uuesti tuleme tagasi õpilepingute juurde ka kursuse lõpus, kui kirjutate kokkuvõtva refleksiooni. Siis muutuvad mõned selle teema õpimärgid ilmselt ka kuldseteks.