Õpikeskkondade kursus alustab uuendatud kujul

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe õpikeskkondade kursus toimub sel aastal juba 13-ndat korda. Selle aasta kõige suuremaks uuenduseks on see, et muutunud on kursuse nimetus ja hindamisvorm. Kursuse uus ainekood ja nimetus on IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe.

Võrgustatud õpe (ingl networked learning) on mõiste, mis võtab minu jaoks hästi kokku selle, millist õppimist me tehnoloogia abil saavutada soovime. Kesksel kohal ei ole mitte tehnilised lahendused (e-õpe, digiõpe, vms), vaid nende abil õppijate vahel moodustunud võrgustik.

Arvestatud/mittearvestatud asemel lõppeb uus kursus hindelise eksamiga. Viimastel aastatel süvenes minus tunne, et üliõpilased panustasid kursuse jooksul erineva põhjalikkusega ülesannetesse ning eristav hindamine on sellisel puhul õiglasem. Hindamise jaoks kasutame õpimärke, millele vastavad kindlad punktid, mille põhjal kujuneb kursuse hinne.

Samuti on uus kursuse veebiaadress. WordPress.com on hakanud aina enam reklaame näitama ning seetõttu otsustasin kolida kursuse uuele aadressile https://opikeskkonnad.ee.

Loodetavasti saame see aasta kõik kontakttunnid teha lähiõppes. Zoomi võimalust pakume nendele üliõpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saa kohale tulla. Kursuse Zoomi aadress on sama kõikidel kontakttundidel: https://zoom.us/j/96725893986

Huvitavat kursust kõigile!