Meeldetuletuseks…

…et kursuse läbimiseks on vaja reflekteerida kõikidel kursuse jooksul läbivõetud teemadel (kokku 7) ning osaleda grupitöös. Viimane päev kodutööde esitamiseks on 15.12.2012.. See kuupäev on ka ühtlasi ametlik põhiarvestuse päev ÕIS’is, mis tähendab seda, et selles aines arvestust saada, peab end sellele registreerima.

Järelarvestused toimuvad 1.03.2013 ja 24.05.2013. Järelarvestus toimub vestluse vormis, kus käsitletakse kõiki kursusel läbitud teemasid.