Ülevaade kogemustest

Tundub, et suurem osa teist on ilusti jõudnud nii kaugele, et püsti on pandud oma ajaveeb ning see ka registreeritud Edufeedr keskkonnas. Lisaks on mul tekkinud teie enesetutvustusi lugedes natuke parem ülevaade, missugused on teie kogemused erinevate digitaalsete vahendite kasutamisega ning millega igapäevaselt tegelete.

Siinkohal toon ära ka märksõnapilve vahenditest, mida noppisin teie tutvustustest (mida suurem ja tumedam on tekst, seda rohkem on see teie poolt olnud mainitud). Kuna kõik ei pakkunud ülevaadet oma kogemustest ning ei maininud konkreetseid vahendeid, siis selles mõttes ei ole see “pilveke” väga tõsiselt reaalset situatsiooni kajastav, aga mingi ülevaate ehk annab. Pilveke on tehtud Tagcrowd.com vahendiga.

Screen shot 2013-10-03 at 1.34.00 PMSiinkohal meenub mulle selle vahendiga seoses üks võimalik stsenaarium, mida kunagi üks õpetaja rääkis. Nimelt on tema kasutanud märksõnade visualiseerimise vahendeid keele tundides, kus on palunud õpilastel kopeerida oma esseed, jutukesed jne. tagcrowd keskkonda ning tekst “visualiseerida”. Eesmärk oli analüüsida, millised on kõige enam-levinumad sõnad, mida õpilane pidevalt kasutab ja kordab ning mõelda, milline sünonüüm võiks pidevalt kasutusel olevaid sõnu asendada, et tekst muutuks värvikamaks ja mitmekülgsemaks. Väga geniaalne idee.