Teine teema: õpihaldussüsteemid

Kursuse teiseks teemaks on õpihaldussüsteemidega tutvumine. Tavaliselt on siin kursusel sellele teemale eelnenud teine kontakttund, kus tutvume Moodle’iga ning saame ülevaate teistest levinumatest õpihaldussüsteemidest ja lihtsamatest virtuaalsetest õpikeskkondadest.

Sel aastal tuleb õpihaldusüsteeme käsitlev kontakttund alles 21. oktoobril, nii et selle teemaga peate natuke iseseisvalt ette tutvuma. Uuendasin eelmise aasta konkakttunni esitlust ning jätsin siit välja osa slaide, mida ilma esitlust kuulmata on raskem mõista. Ekraanipildid annavad eelkõige ülevaate tuntumatest õpihaldussüsteemidest ja õpikeskkondadest.

[slideshare id=80194591&doc=02opihaldussysteemid2017-170926231223]

Teie ülesanne koosneb sel korral teoreetilisest ja praktilisest poolest.

Praktilises pooles palun ma teil katsetada 1…2 tundi ühte teie jaoks uue õpihaldussüsteemi või lihtsama virtuaalse õpikeskkonna võimalusi ning proovida seal luua uue kursuse struktuuri loomist (ajakava lehekülg, üleslaetud või lingitud materjal, ülesanne, …).

Õpihaldussüsteemi katsetuseks soovitan valida järgmiste keskkondade vahel:

Loomulikult võite valida selleks katsetuseks ka mõne teise õpihaldussüsteemi või lihtsa virtuaalse õpikeskkonna.

Moodle’i õpihaldussüsteemis kursuse loomist ja haldamist vaatame me koos järgmises kontakttunnis. Kes soovib õppejõu õiguses Moodle’i kursuse loomisega juba ette tutvuda, saab seda teha minu serveril. Uue kursuse tellimiseks on http://www.hanspoldoja.net/moodle/course/ lehekülje all nupp “Request a course”. Kursuse tellimise järel võib mulle e-mailiga märku anda, et ma selle kiiresti aktsepteeriks.

Ülesande teoreetiliseks pooleks valisin kolm lugemismaterjali: kaks teadusartiklit ning ühe olulise ajaveebipostituse. Ootan, et te neist ühe allika läbi loeksite.

Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-y

Coates, H., James, R., & Baldwin, G. (2005). A Critical Examination Of The Effects Of Learning Management Systems On University Teaching And Learning. Tertiary Education and Management, 11(1), 19–36. http://doi.org/10.1007/s11233-004-3567-9

Siemens, G. (2004, 22. november). Learning Management Systems: The wrong place to start learning [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm

Esimese kahe artikli puhul saate ligipääsu TLÜ Akadeemilise raamatukogu kaudu. Laadisin need igaks juhuks üles ka Moodle’i kursusele “IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2017”, kui raamatukogu kaudu ligipääsu saamisel probleeme peaks tekkima. Hakkan seda Moodle’i kursust kasutama eelkõige õpimärkide väljasaatmiseks, muud sisu sinna peale piiratud ligipääsuga lugemismaterjalide ei tule.

Praktiliste katsetuste ja lugemismaterjaliga tutvumise põhjal ootan teilt taas blogipostitust. Võimaluse korral palun pange oma postitusse ka link kursuse struktuuri katsetusele, mida te valitud õpikeskkonnas tegite. Kuna sel korral hilines ülesanne paar päeva, siis palun postitused ka teha järgmise nädala keskpaigaks.

37 mõtet “Teine teema: õpihaldussüsteemid” kohta

Kommenteerimine on suletud