Õpikeskkondade kursus 2023

Sel aastal toimub õpikeskkondade kursus juba 14. korda. Kursuse neli peamist lugemisteemat on samad, mis eelmisel aastal, kuid proovin pakkuda ka uusi lugemismaterjale. Valikteemade sisus on kavas teha muudatusi seoses sellega, et sel korral õpetan ma seda kursust taas üksi.

Sel aastal on mul kavas vaadata ümber ka kursuse õpikeskkonna disain ning pakkuda mõningaid uusi vahendeid. Kuna EduFeedr olulised funktsionaalsused uuema serveriplatvormi peal enam ei tööta, siis katsetan ma ajaveebipostituste ja kommentaaride koondamiseks uusi lahendusi (Netvibes vms). Samuti on uue vahendina kavas kiiremaks suhtluseks kasutusele võtta kursuse Discord kanal.

Loodan näha kõiki üliõpilasi kohapeal, kuid vajadusel on võimalik osaleda kontakttunnis ka Zoomi kaudu aadressil https://zoom.us/j/98190525760

Ootused rühmatöödele 2022

Lubasin panna kokku täpsema postituse ootustega rühmatöödele. Rühmatöö peamised tüübid on järgmised:

 • õpihaldussüsteemil põhineva õpikeskkonna kavandamine;
 • veeb 2.0 vahenditel põhineva hajutatud arhitektuuriga õpikeskkonna kavandamine;
 • nutiseadmetel ja äppidel põhineva õpikeskkonna kavandamine.

Ootame, et rühmatöö kokkuvõte on esitatud blogipostitusena ühe rühmaliikme blogis ja sisaldab järgmiseid osasid:

 • probleemi tutvustus;
 • sihtgrupi analüüs;
 • vahendite võrdlus ja valik;
 • õpikeskkonna skeem;
 • õpikeskkonna prototüüp.

Probleemi tutvustus võib olla esitatud lühidalt tekstina. Probleem võib tulla kas kitsalt teie isiklikust vajadusest või põhineda mõnel varasematel uuringutel. Võimaluse korral võite viidata probleemi aktuaalsust kinnitavatele allikatele.

Sihtgrupi analüüsi võib esitada lühidalt tekstina või koostada õpikeskkonna peamiseid kasutajaid kirjeldavad persoonad. Kui esitate sihtgrupi analüüsi persoonadena, siis pidage silmas seda, et persoona kõige olulisemaks osaks on tema eesmärgid seoses kavandatava õpikeskkonnaga. Persoona isiku kirjeldus on neid toetav osa, mis aitab jätta mulje persoonast kui reaalsest inimesest.

Vahendite võrdluse all mõtlen ma nende tarkvararakenduste võrdlust, mille vahel te oma õpikeskkonna konkreetse funktsionaalsuse teostamiseks valiku tegite. Sõltuvalt rühmatöö lahendusest võib see tähendada võrdlust erinevate õpihaldussüsteemide vahel, võrdlust ühe kindla õpihaldussüsteemi erinevate funktsionaalsuste vahel või võrdlust erinevate veeb 2.0 rakenduste ning nendega seotud äppide vahel. Lihtsamal juhul võib vahendite võrdluse esitada nii, et iga vahendi kohta on välja toodud lühitutvustus ning plussid-miinused teie konteksti silmas pidades. Keerukamal juhul on võrlduse jaoks välja töötatud kõige võrreldavate rakenduste jaoks ühtsed võrdluskriteeriumid ning võrdluse tulemus esitatakse näiteks tabelina. Oluline on see, et vahendite valik õpikeskkonna jaoks ei põhineks esmamuljel, vaid oleks selgelt põhjendatud.

Õpikeskkonna skeemi juures ootan ma skeemi, mis näitab, millistest vahenditest õpikeskkond koosneb ning kuidas need vahendi omavahel seotud on (lingid, RSS vood, vistutamine, ühtse märksõna kasutamine, jne). Selline skeem aitab paremini mõista erinevatel Veeb 2.0 rakendustel põhinevate avatud ja hajutatud õpikeskkondade ülesehitust. Vaadake näiteks meie kursuse õpikeskkonna skeemi 2016. aastast.

Õpikeskkonna prototüübi all mõtlen ma seda, et te olete üles seadnud õpikeskkonna jaoks valitud vahendid ning loonud sinna oma õpiprojekti või kursuse struktuuri ilma õppematerjalide vms töömahuka sisuta. Näiteks õpihaldussüsteemis toimuva kursuse puhul peaks olema sisestatud kursuse info, ajakava, loodud õppematerjalide kaustad teemade kaupa jne. Kui õpiprojektis või kursusel kasutatakse mingeid sotsiaalmeedia vahendeid, siis peaks olema loodud vajalikud kontod, grupid vms nendesse vahenditesse. Kui õpiprojekti või kursusega seotud sisu koondatakse mingi märksõna abil, siis peaks olema avaldatud vähemalt üks objekt selle märksõnaga, et oleks võimalik kursuse märksõna lehele linkida (näiteks meie kursuse märksõna leht SlideShares: https://www.slideshare.net/tag/opikeskkonnad).

Juhul kui teete rühmatöö tutvustuseks esitlusslaidid, siis palun linkige need ka blogipostituse sisse. Lisage blogipostitusse ka üks lõik rühmaliikmete ning nendevahelise tööjaotuse kohta. Linkige oma blogipostitus sellele postitusele, et saaksime teie rühmatööd kätte.

Osadelt rühmadelt palume tutvustust reedel 16.12 toimuval haridustehnoloogia projektide tutvustuspäeval. Kõik rühmad esitlevad oma rühmatöid laupäeval 17.12 viimases kontakttunnis. Arvestame siis iga rühma tulemuste tutvustuseks 10 minutit, millele järgnevad kursuslaste küsimused ja meiepoolne tagasiside.

Ajaveebide avalikuks tegemine

Osadel teist näitavad ajaveebid sinist “Coming Soon” avalehte, mis tähendab seda, et ajaveeb on privaatne. Teie sisseloginuna näete oma ajaveebi sisu ja kujundust, kuid teised kursuslased mitte. Ajaveebi privaatsuse seadeid saate muuta WordPress haldusliideses Settings > General lehel Privacy plokis. Valige seal privaatsuse seadeks Public.

WordPress privaatsusseaded

Õpikeskkonna ülesseadmine ja õpilepingu koostamine

Esimeseks tegevuseks kursusel on õpikeskkonna ülesseadmine ja õpilepingu koostamine:

 1. Registreeruge Moodle’i kasutajaks (spambotide vältimiseks ei taha ma registreerumist pikalt avatuna hoida, palun tehke seda täna-homme): https://opikeskkonnad.ee/moodle/login/signup.php
 2. Tehke oma magistriõppe jaoks ajaveeb WordPress.com platvormil. Kui teil on varasem ajaveeb õpingute või enda portfoolio jaoks, siis võite jätkata selle kasutamist.
 3. Kujundage oma ajaveeb oma maitse järgi kirjutage enda kohta lühike enesetutvustus eraldi lehena (page).
 4. Lisage oma ajaveebi õpikeskkondade kursuse jaoks eraldi rubriik (category).
 5. Mõelge läbi oma eesmärgid sellel kursusel ning postitage oma ajaveebi õpileping. Õpilepingu (ingl personal learning contract või lihtsalt learning contract) koostamisel soovitan lugeda lehekülge “Mis on õpileping?” ja vaadata seal viidatud varasemate aastate näiteid. Siduge õpileping kursuse jaoks tehtud rubriigiga.
 6. Registreerige oma ajaveebi aadress EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71547

Võimalusel palun EduFeedr keskkonda lisada oma ajaveebi aadress koos õpikeskkondade kursuse rubriigi nimega. Üldjuhul on rubriigi nimega aadress kujul https://minuajaveeb.wordpress.com/category/opikeskkonnad-ja-vorgustatud-ope/

Enamiku WordPress kujundusteemade puhul kuvatakse postituse lehel postituse juures ka rubriigi nime, mis töötab lingina rubriigi lehele. Rubriigi lehe aadress ongi EduFeedr keskkonnas registreerimiseks sobiv link. Nende puhul, kes registreerivad ajaveebi EduFeedris ilma rubriigi aadressita, saan ma rubriigi aadressi käsitsi lisada. Õppijatel endil EduFeedris kasutajakontot pole, nii et ajaveebi aadressi lisamise järel te ise seda muuta ei saa. Muutmisvajaduse korral andke palun minule märku.

2014. aastal salvestasin ma ka WordPressi haldusliidese kasutamise kohta lühikese õpetusvideo. Postituste ja lehekülgede toimetamise vaade ning linkide haldamine on videoga võrreldes praeguseks oluliselt muutunud, kuid muud videos selgitatud põhimõtted peavad ka praegu paika.

Järgmises kontakttunnis juhendan teid mõningate WordPressi seadistuse detailide osas edasi.

Õpikeskkondade kursus alustab uuendatud kujul

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe õpikeskkondade kursus toimub sel aastal juba 13-ndat korda. Selle aasta kõige suuremaks uuenduseks on see, et muutunud on kursuse nimetus ja hindamisvorm. Kursuse uus ainekood ja nimetus on IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe.

Võrgustatud õpe (ingl networked learning) on mõiste, mis võtab minu jaoks hästi kokku selle, millist õppimist me tehnoloogia abil saavutada soovime. Kesksel kohal ei ole mitte tehnilised lahendused (e-õpe, digiõpe, vms), vaid nende abil õppijate vahel moodustunud võrgustik.

Arvestatud/mittearvestatud asemel lõppeb uus kursus hindelise eksamiga. Viimastel aastatel süvenes minus tunne, et üliõpilased panustasid kursuse jooksul erineva põhjalikkusega ülesannetesse ning eristav hindamine on sellisel puhul õiglasem. Hindamise jaoks kasutame õpimärke, millele vastavad kindlad punktid, mille põhjal kujuneb kursuse hinne.

Samuti on uus kursuse veebiaadress. WordPress.com on hakanud aina enam reklaame näitama ning seetõttu otsustasin kolida kursuse uuele aadressile https://opikeskkonnad.ee.

Loodetavasti saame see aasta kõik kontakttunnid teha lähiõppes. Zoomi võimalust pakume nendele üliõpilastele, kes mõjuval põhjusel ei saa kohale tulla. Kursuse Zoomi aadress on sama kõikidel kontakttundidel: https://zoom.us/j/96725893986

Huvitavat kursust kõigile!

08.01 arvestus

Teine põhiarvestus 08.01 toimub kell 10.00 ainult Zoomis:
https://zoom.us/j/97525522787

Neil üliõpilastel, kes esitlesid rühmatööd juba eelmisel korral, kuid puuduvate ülesannete tõttu ei registreerinud esimesele põhiarvestuse ajale, ei ole vaja uuesti rühmatöö esitlustel osaleda. Vaatan vahepealt tehtud postitused läbi ja panen selle põhjal arvestuse tulemused sisse.

Teisel põhiarvestusel tutvustatavad rühmatööd:

Aku peatükid 2.5 ja 2.6
Eerika Õun, Margit Pelli

Robootika materjalid õpetajale
Kelli Liblikas, Anastasia Kalinkina