Viies teema: nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

Lühikese teoreetilise sissejuhatuse 1:1 arvutikasutuse ja nutiseadmetel põhinevate õpikeskkondade ning nendega seotud mõistete (VOSK, m-õpe) kohta kirjutasin ma 2018. aastal selle teema postituses.

Enne selle aasta postitust vaatasin üle viimase kahe aasta artiklid m-õppe teemal. Tulemustest jäi mulle valikusse kaks metauuringut, mis analüüsisid olulisemaid artikleid m-õppe teemal. Lai (2020) artikkel analüüsis uurimisteemade trende 100 kõrgelt tsiteeritud m-õppe artikli põhjal aastatest 2000-2016. Crompton ja Burke (2018) keskendusid uurimustele m-õppe rakendamisest kõrghariduses, nende valimis oli 72 artiklit aastatest 2010-2016. Sellised metauurimused on heaks alguspunktiks mingist teemast ülevaate saamisel, kuna annavad kätte viited kõige olulisematele artiklitele.

Kõige huvitavamaks metauurimuseks oli Bai (2019) uurimus, mis keskendus m-õppe pedagoogilistele rakendusviisidele koolides ja kõrghariduses. Selle põhjal on olulisemad m-õppes kasutatavad praktikad järgmised:

  • situatsioonõpe;
  • suhtlus ja koostöine õppimine;
  • mängupõhine õpe;
  • uurimuslik õpe;
  • informaalne õpe;
  • personaliseeritud õpe;
  • biheivioristlikud õpitegevused;
  • ligipääs õppematerjalidele;
  • õppijate innustamine ja motiveerimine.

Viienda teema ülesandes pakun välja kaks varianti, artikli lugemisel põhineva teoreetilise variandi ning rakenduse katsetamisel põhineva praktilise variandi.

Variant A

Lugege Bai (2019) artikkel m-õppe pedagoogilistest rakendusviisidest koolis ja kõrghariduses ning kirjutage selle põhjal blogipostitus. Lisage postitusse oma kogemused m-õppega.

Bai, H. (2019). Pedagogical Practices of Mobile Learning in K-12 and Higher Education Settings. TechTrends, 63, 611–620. http://doi.org/10.1007/s11528-019-00419-w

(artikkel kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu kaudu, koopia kursuse Google Drive kaustas)

Variant B

Katsetage ühte nutirakenduse ratta rakendust ning kirjutage selle katsetuse põhjal oma ajaveebi kokkuvõte.

Kahjuks on nutirakenduste ratta eestikeelne koduleht https://www.nutirakendusteratas.ee hetkel maas. Saate tõmmata nutirakenduste ratta eestikeelse kohandatud versiooni ingliskeelselt kodulehelt.

Selle korra ülesanne venis, nii et lepime tähtajaks kokku järgmise õppetöövaba nädalavahetuse. Palun tehke oma postitused võimalusel 22. novembriks.

Viited

Bai, H. (2019). Pedagogical Practices of Mobile Learning in K-12 and Higher Education Settings. TechTrends, 63, 611–620. http://doi.org/10.1007/s11528-019-00419-w

Crompton, H., & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education – A systematic review. Computers & Education, 123, 53–64. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.04.007

Lai, C. L. (2019). Trends of mobile learning: A review of the top 100 highly cited papers. British Journal of Educational Technology, 51(3), 721–742. http://doi.org/10.1111/bjet.12884

Kursus on ajaliselt nihkes

Kursus on ajaliselt natuke nihkes. Lõppenud nädalal olin õppejuhi töödega nii hõivatud, et ei saanud uut ülesannet välja panna. Töötlesin ja panin sel nädalavahetusel Google Drive kausta välja 18.10 tunni videod. Samuti käisin uuesti läbi teie ajaveebid ning andsin välja õpimärgid teise ja kolmanda teema kohta. Neljanda teema postitus on veel päris mitmetel puudu, nii et selle kohta veel ei saatnud õpimärke.

Loodan teisipäeva õhtul jõuda viienda teema ülesande postitamiseni. Anname sellele siis nädala võrra kauem aega kui esialgu kavandatud.