Õpijuhis

Kursuse ülesehitus

Kursus IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe toimub peamiselt e-õppe vormis. Iga kursusel osaleja loob oma personaalse õpikeskkonna, mille keskseks osaks on ajaveeb, mille kaudu esitatakse individuaalsete ülesannete lahendused. Individuaalsed ülesanded on jagatud neljaks põhiteemaks ning valikteemadeks, mille hulgast üliõpilane valib kaks teda enam huvitavat teemat:

 1. Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost
 2. Õpihaldussüsteemid
 3. Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad
 4. Võrgustatud õpe
 5. Valikteema I
 6. Valikteema II

Valikteemad:

 • Avatud haridus
 • E-portfooliod
 • Personaliseeritud õpe
 • Nutikad õpikeskkonnad
 • Üliõpilase enda poolt pakutud valikteema

Sellele lisandub kuus seminari vormis toimuvat kontaktpäeva ja rühmatööna koostatav õpikeskkonna disain. Kursuse esimesel nädalal peavad üliõpilased üles seadma oma personaalse õpikeskkonna, avaldama lühikese enesetutvustuse ning ootused kursuse suhtes õpilepingu kujul. Kursuse viimasel nädalal peavad üliõpilased kirjutama refleksiooni, milles analüüsivad oma õpiprotsessi.

Õppetöö maht

Kursuse maht on 4 EAP, millele vastab 104 tundi õppetööd. Õppetöö jaguneb kontakttundideks (24 tundi), individuaalseteks blogimisülesanneteks (54 tundi) ja rühmatööks (26 tundi). Õppetöö soovituslik ajaline jaotus on esitatud järgnevas tabelis.

Hindamine

Hindamismeetodid: kirjalikud analüütilised ja reflekteerivad ajaveebi postitused kursusel käsitletavate teemade kohta; grupitööna õpikeskkonna koostamine ning selle tutvustamine kontaktpäeval.

Iseseisvate tööde ja rühmatöö hindamine põhineb õpimärkidel (ingl Open Badges). Ülesannete ja tegevuste eest teenitavate õpimärkide punktid on esitatud järgmises tabelis. Eksami hinne kujuneb kogutud õpimärkide punktidest (A – alates 91 p; B – alates 81 p; C – alates 71 p; D – alates 61 p; E – alates 51 p).

Viitamine

Ajaveebipostituste koostamisel kasutatud teadusartiklitele ja raamatutele on soovitatav viidata APA viitamissüsteemi (PDF) kasutades. Veebilehekülgedele ja rakendustele viitamisel piisab linkimisest.

Tähtajad

Kursus on jagatud kuueks teemaks, mis igaüks kestab kaks nädalat. Vastava teema individuaalne ülesanne postitatakse esimese nädala alguses ning üliõpilaste postituste tähtajaks on esimese nädala pühapäev. Seejärel jääb üks nädal kommentaariarutelude jaoks.

Kui üliõpilane jääb mingil mingil põhjusel kursuse ajakavast maha, siis tuleks tööd jätkata käimasoleva teema juurest ning esitada hilinenud ülesanded hiljem. Teineteist jälgiv ja toetav õpikogukond toimib paremini, kui õppijad tegelevad samaaegselt sama teemaga.

Õpikeskkond

Kursuse toimub avatud õpikeskkonnas, mis koosneb järgmistest osadest:

 • Kursuse ajaveeb https://opikeskkonnad.ee
 • Kursusel osalejate ajaveebid WordPress.com või Blogger keskkonnas.
 • EduFeedr keskkond ajaveebide registreerimiseks
 • Twitter, mida kasutatakse kursusega seotud lühiteadete avaldamiseks.
 • Google Drive kaust, mida kasutatakse piiratud ligipääsuga materjalide jagamiseks.

Kursuse märksõna kursusega seotud materjalide tähistamiseks veeb 2.0 keskkondades on opikeskkonnad (Twitter keskkonnas #opikeskkonnad).

Ajaveebipostitused ja kommentaarid

Seoses ajaveebipostituste ja kommentaaridega oleks hea järgida kolme soovitust:

 • Lisa oma postituse sisusse link ülesande kirjeldusele kursuse ajaveebis. See võimaldab automaatselt siduda ülesanded ja neile vastuseks esitatud lahendused.
 • Ära muuda juba avaldatud postitusi. Kui teed iseseisva töö mitmes osas, siis avalda see eraldi postitustena, mitte ära täienda varem avaldatud postitust. Ainsaks erandiks on väikeste kirjavigade parandamine varasemates postitustes.
 • Luba oma ajaveebis kommentaaride automaatne avaldamine. WordPress puhul tuleb selleks kontrollida, et Discussion Settings leheküljel oleks märgistamata valikud An administrator must always approve the comment ja Comment author must have a previously approved comment. Blogger puhul tuleb valida Comments lehel Comment moderation juures raadionupp Never.

Privaatsus avatud õpikeskkonnas

Kui üliõpilane ei soovi mingil põhjusel oma ülesandeid avalikult ajaveebis esitada, siis võib kaitsta oma postitused parooliga ning anda õppejõule ligipääsuks vajalik parool. Sel juhul muidugi jääb üliõpilane ilma kursusekaaslaste poolt saadavast tagasisidest.

Kui üliõpilane ei soovi oma nime all ajaveebis kirjutada, siis on võimalik kasutada õppejõule teadaolevat varjunime (või lihtsalt Eesnimi P.).

Avatud kursus

Kursuse e-õppe osa toimub avatud kursusena, kus saavad tasuta osaleda ka huvilised väljapoolt Tallinna Ülikooli. Kursusel osalemiseks tuleb registreerida oma ajaveebi aadress EduFeedr keskkonnas. Vabatahtlikud osalejad saavad samasugust tagasisidet oma töödele, nagu ametlikud osalejad. Ainsa erinevusega ei saa nad kursuse eest Tallinna Ülikooli ainepunkte/tõendit.

Täiendav info

Vanemad kursuseprogrammid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga