Kokkuvõte ajurünnakust Piratepad’is

Kontaktpäeval vaatlesime lühidalt ka VOSK (võta oma seade kaasa) kontseptsiooni rakendamise väljakutseid koolides.

Ühise ajurünnaku tulemusel jõudsime järgmiste aspektideni (kokkuvõte Piratepad’st):

– Erinev majanduslik olukord

– Tekitab kihistumist, koolikiusamist, komplekse

– Erinev tehnoloogia kasutusoskus

– Seade liiga raske kaasaskandmiseks

– Turvalisuse ja vastutuse probleemid

– Turvaline netiühendus koolides, võrgu koormustaluvus, viiruste levitamine

– IT tugi ei tunne kõiki vahendeid ja ei suuda tuge pakkuda

– Seadmete erinevad platvormid, ühilduvuse probleemid

– Töömahukas õpetajale hallata kõiki erinevaid vahendeid

IV teema: Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardiseerimine

Neljas teema annab ülevaate õpikeskkondadega seotud standarditest ja tehnoloogiatest ning nendel põhinevatest tarkvararakendustest. See on eelnevatest teemadest natuke praktilisem ning nüüd on see koht, kus võiks tõepoolest mõnda tarkvararakendust ise järgi proovida.

Alustada võiks vast lugemismaterjaliga, mille on kokku pannud meie keskuse teadur ning selle kursuse üks koostajatest Hans Põldoja.

Seejärel võiks mõned tundmatud vahendid alljärgnevast loetelust ette võtta. Siia on valitud eelkõige sellised vahendid, mis sobivad avatud õpikeskkonnas toimuvatel kursustel kas rühmas või personaalselt kasutamiseks. Välja on jäetud kõik õppesisu koostamisega seonduvad vahendid (wikid, SlideShare, Prezi, LeMill jne), kuna õppematerjalidest täpsemalt räägib teile järgmisel poolaastal Hans.

Vookogud ja personaalsed avalehed:

Ühisjärjehoidjad:

Mikroblogid:

Kirjandusallikate jagamine:

Märkmed ja veebiklipid:

Veebikonverentsid:

Widgetid:

Muud kasulikud vahendid:

Ma ei taha ette anda konkreetset numbrit, mitut vahendit te siit katsetama peaks. Mõned võtavad rohkem aega, mõned vähem. Kindlasti võiksite te katsetada mingit vookogu (näiteks Google Reader), kui te veel seda ei kasuta. Vookogu kasutamine muudab magistriõppe kursustel toimuva jälgimise oluliselt mugavamaks. Kui te leiate aga hoopis mõne muu huvitava ja paljulubava vahendid, mida siin loetletud ei ole, siis ka need on väga teretulnud.

Oma postituses võiksite te kirjeldada varasemaid ja uusi kogemusi lugemismaterjalides kirjeldatud tehnoloogiatega ja siin postituses viidatud vahenditega ning arutleda nende kasutusvõimaluste üle õppetöös. Igaühe kogemust erinevate tehnoloogiatega saaks ju teised edukalt oma töid ja tegemisi planeerides ära kasutada. Loomulikult on oodatud viited ka teistele sarnastele vahenditele, mida siin välja toodud pole.

Lisaks, kuna me oleme jõudnud kursusega poole peale, siis oleks õige aeg korra üle vaadata oma kursuse alguses koostatud õpileping ning seda vajadusel kohendada. Kohendatud õpileping võiks olla välja toodud eraldi postitusena, kus on ära toodud ka reflektsioon, kas, kuidas ja miks on õpilepingus kirjapandu muutunud.

Seekord on tähtajaks pühapäev, 3. november.

Ja ilusat koolivaheaega ning puhkust kõigile õpetajatele!

Dropbox materjalide jagamiseks

Kuna mõnda artiklit ei ole väga lihtne kätte saada, siis tegin kursuse jaoks Dropbox’i kausta IFI7052 ja jagasin sellele ligipääsu kursusel osalejatega. Kui te leiate mõne huvitava ja kasuliku materjali ning soovite seda ka teistega jagada, siis just see kaust on selleks õige koht.

II kontaktpäev

Pühapäeval, 20.10. on meil plaanis teine kontaktpäev, kell 10.00 – 14.00, ruumis T-416.

II kontaktpäeval:

  • Teeme vahekokkuvõtte kursuse hetkeseisust
  • Vaatame üle kursuse korraldusega seotud küsimused, probleemid, ettepanekud
  • Räägime rühmatööst ja selle hetkeseisust
  • Meenutame arvestuse saamise kriteeriume
  • Diskusteerime kursusel läbivõetud teemadel
  • Räägime edasistest plaanidest

Ettevalmistus kontaktpäevaks:

– sirvi läbi kursusel käsitletud teemad ja kogu kokku tekkinud küsimused, sind huvitavad teemad, intigreerivad kaastudengite väited, segaseks jäänud aspektid, millele tahad vastuseid, algatada diskussiooni või kuulda teiste arvamust;

– võta kaasa hea ja jutukas tuju ning kõik muu, mis mugavaks ja mõnusaks pühapäeva hommikuks vajalik;

– oleks tore, kui kamba peale leidub ka mõni nutitelefon, (tahvel)arvuti.

Kohtumiseni pühapäeval!

Õpikeskkonna otsinguil

Kõigepealt suured tänud esimeste mõtete eest, eriti neile, kes viitsid teemaga ka sügavuti minna ning lugeda juurde natuke kirjandust! Õpikeskkonna temaatika on tänapäeval igati põnev valdkond, eriti just selle füüsilise ja virtuaalse komponendi kombineerimisel. Teie postitused pakkusid kohati väga huvitavaid mõtteid ja küsimusi ning samas väga erinevaid lähenemisi erinevates kontekstides (algklassid, kutseõpe, kõrgharidus, töökohal õppimine). Osa neist võtame vaatluse alla kahe nädala pärast kontaktpäeval, kuid mõned mõtted toon allpool välja.

Nagu mõned teist erinevate keskkondade võrdlemisel avastasid, siis tegelikult ei ole olemas ideaalset (virtuaalset) keskkonda, mis sobib kõigile. Ikka tuleb leida see kõige õigem vastavalt sihtgrupile ja eesmärkidele ning tihtipeale peab see toimuma katse-eksituse meetodil. Ma olen täiesti nõus Peetriga, et: “Põhiline häda on selles, et keskkondi üritatakse täita võimalustega, “mida võiks vaja minna”. Kui kõik need võimalused üksteise otsa laduda, on tulemus kohmakas ja aeglane ning kindlasti mitte kasutajasõbralik. Kui mingi asi peab tegema kõike, siis ei sobi ta mitte millekski“. Pealegi on siiamaani üsna tihti virtuaalsete/veebipõhiste keskkondade arendamise aluseks võetud õpetaja vajadused, mitte õppija omad. Peeter jätkab, et “See, mida on õpetajal vaja, erineb kardinaalselt sellest, mida vajab õpilane. Seega võiks iga töö jaoks olla oma vahend, nii õpetajal kui õpilasel“. Kas pole nii?

Seetõttu on ka järjest enam hakatud rääkima näiteks Facebook’i võimalustest õpikeskkonnana. Arvamusi on mitmeid, mõne jaoks see töötab, mõne jaoks mitte, aga idee, et minna sinna keskkonda, kus õppijad juba ees, on iseenesest väärt kaalumist. Nii mõnigi arvas, et kuna tegemist ei ole ikkagi spetsiaalselt õppimiseks loodud keskkonnaga, siis Facebook ei sobi. Kuid kas iga vahend, keskkond, plugin peab ilmtingimata olema just õppe-eesmärkidel disainitud? Kuna Facebook on tunginud peaaegu iga inimese ellu, siis arvan, et kontaktpäeval räägime Facebook’i teemadel edasi.

Siinkohal meenub CoCreat projekti raames läbiviidud kursused, kus magistriõppe tudengid Norrast, Soomest ja Eestist pidid koostöös looma ühise raamatupeatüki. Kuna näost näkku kohtumisi ei olnud, toimus kogu suhtlus tehnoloogia vahendusel. Selgus, et Facebook oli asendamatuks keskkonnaks, kus reguleerida ja organiseerida Skype kohtumisi, jagada omavahel ülesandeid ning diskuteerida grupitööga seotud (peamiselt) organisatoorsetel teemadel. Tõsist Facebook’i kasutusmustrite analüüsi ei ole jõudnud veel teha, aga esmamulje on, et Facebook tõesti toetas eesmärkide saavutamist.

Tegelikult on kogu see valdkond nii kiiresti arenev, mistõttu ka vahendid ja keskkonnad on pidevas muutumises ning arenemises. Näiteks Erkki poolt mainitud IVA, mille arendamine lõpetati. Seda aga tehti just sellepärast, et IVA oli oma olemuselt ning funktsionaalsuste poolest lihtsalt ajast maha jäämas. Muidugi tuleb siinkohal tõdeda, et haridusvaldkond on väga aeglane kaasa minema uuendustega ning haridustehnoloogia valdkond liigub aga kiiresti edasi. Seega, selle aja peale, kui kasutajaskond kasvab ning osad kasutajad hakkavad mõistma selle väärtust, on valdkond juba nii palju edasi arenenud, et ei ole mõtet enam populariseerida “vanu asju”. Nende mõne aastaga on kohati tekkinud suur lõhe tegeliku olukorra vahel koolides ja ülikoolides ning teadusringkondades.

Sellegipoolest Dairi pakutud idee tundub olema üsnagi mõistlik hetkel: “Olen avastanud, et parima tulemuse saab siis kui need keskkonnad lõimida omavahel. Õpihaldussüsteem, kui õppematerjali ja informatsiooni jagamise kohana ning sotsiaalne meedia, kui informatsiooni töötlemise ja soovitud eesmärkide saavutamise abivahendina“. Ja siinkohal paneb näiteks Peetri tähelepanek tõsiselt mõtlema, et tegelikult “mitte keegi pole õpilasi õpetanud oma virtuaalset õpikeskkonda looma“…

Kui nüüd rääkida vaid vahenditest, siis Tuuli oma ajaveebis viitas huvitavatele materjalidele ning mulle jäi silma 100 vahendi nimekiri. Sealt võib nii mõnegi kasuliku teenuse/vahendi leida oma õpiprotsessi toetamiseks.

Lisaks toob Tuuli välja väga olulise momendi tänapäeva õppimises: “Personali arenduse valdkonna „uue ülesandena“ nähakse töötajate abistamist nende tööalaste praktikakogukondade ja võrgustike loomisel/leidmisel ning juhendamist, mis aitaks turvaliselt ja vastutustundlikult sotsiaalmeediat kasutada“. See on väga hea näide sellest, kuidas meie tööülesanded muutuvad tänu tehnoloogia arengule. Arenevat (digitaalset) tehnoloogiat ei saa vaadata kui vaid järjekordset vahendit, vaid see muudab ka kogu töö ja õppimise olemust ning loob uusi tegevusi, mistõttu peame kogu õppimise ja õpetamise uuesti üle vaatama. Ei ole ju mõtet dubleerida füüsilise klassiruumi tegevusi virtuaalsetes keskkondades, viia paberõpikud pdf’na tahvelarvutitesse jne. Kogu õppimise ja õpetamise olemus vajab korrastamist ning kohandamist.

Ning teine oluline mõte Tuulilt: “Samuti on muutumas personali arendusvaldkonna hindamismudelid: koolitustel osalemise tundide ja testide tulemuste loendamise asemel pööratakse enam tähelepanu õppija eesmärgipärase töösoorituse hindamisele ja osutatud teeninduskvaliteedile“. Olenemata õpikontekstist (põhikool, ülikool, töökohal õppimine jne) teadmiste kontroll peab samuti muutuma. Juba mitu aastat on räägitud portfoolio ja pädevuspõhisest hindamisest. Aga sellest juba lähemalt kursuse lõpu poole.

Lõpetuseks tahan välja tuua Tiina huvitava tähelepaneku: “Küsimise probleem on hariduse ajaloos üldse kummalise pöörde võtnud – õigupoolest peaks olema nii, et õpilased küsivad ja õpetaja vastab, ometi on juba sajandeid olukord koolis selline, et õpetaja küsib ja õpilased peavad oskama vastata“. Selline mõtteviis on jah meil enamusel sees (nii õppijatel kui õpetajatel) kui juba sügavale juurdnud nö õpimüüt (Harri-Augstein & Thomas, 1991; Fiedler & Väljataga, 2013), mida olen juba varem maininud. Väga palju on hakatud rääkima “ümberpööratud klassiruumist” (flipped classroom ingl. k.), kus õpilane kõigepealt üritab omandada materjali kodus ning tunnis on tal võimalus esitada küsimusi teema kohta, lahendada ülesandeid ning kinnistada omandatud teadmised.

Tänud veelkord inspireerivate mõtete eest ning aktiivsetele kommenteerijatele! Samas ärgem unustagem, et postitustes peaks kajastuma 6-7 tunni töö. Isegi, kui te otsustate mõnel nädalal rohkem aega veeta mõne uue vahendi proovimiseks ja testimiseks, pange oma kogemused ka ajaveebi kirja teistele lugemiseks.

Viidatud kirjandus:
Fiedler, S.H.D. & Väljataga, T. (2013). Challenging learning myths through intervention studies in formal higher education. In T. Ley, M. Ruohonen, M. Laanpere & A. Tatnall (Eds.), Open and Social Technologies for Networked Learning (pp. 141 – 146). Tallinn: Springer.

Harri-Augstein, E.S.& Thomas, L.F. (1991). Learning Conversations: the Self-organised Way to
Personal and Organisational Growth. London: Routledge.

III teema: Personaalsed õpikeskkonnad

Kui me eelmistel nädalatel võtsime vaatluse alla õpihaldussüsteemid ja sotsiaalse meedia õpikeskkonnana, siis sellel nädalal oleks loogiline samm liikuda personaalse õpikeskkonna mõiste juurde. Personaalse õpikeskkonna mõiste on haridustehnoloogia valdkonnas viimasel ajal väga populaarseks teemaks kujunenud. Juba neli aastat on organiseeritud puhtalt personaalse õpikeskkonna kontseptsioonile keskendunud rahvusvahelist konverentsi. Hoolimata iga-aastastest konverentsidest, ei ole veel välja kujunenud väga selget arusaama, mis on personaalne õpikeskkond ning kuidas seda hariduses rakendada. Mõned väidavad, et igal õppijal on olnud oma personaalne õpikeskkond ka enne tehnoloogia arengut ja on ka edaspidi, tänapäeval on see lihtsalt läbipõimitud tehnoloogiliste vahenditega. On neid teadureid, kes vaatlevad personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni kui analüütilist vahendit mõistmaks digiajastul õppimises toimuvat. Selle grupi teadurite poolest antud mõiste pigem viitab õppija suuremale kontrollile ja vastutusele õppeprotsessis. Teised väidavad, et personaalne õpikeskkond on vaid kogum sotsiaalse meedia vahenditest võimaldades õppijal ise kokku panna valik sobivatest vahenditest jättes kogu õppeprotsessi traditsioonilisena. Viimasel ajal liigub selle valdkonna “teadus” aga suunas, kus üritatakse leida võimalusi pakkuda personaalset õpikeskkonda institutsioonide (ülikoolide, koolide) poolt ning “liita” see institutsioonide õpihaldussüsteemidega. Selline lähenemine viitab väga tehnoloogilisele arusaamale õpikeskkondadest.

Mida me mõistame personaalse õpikeskkonna all ning milline see personaalne õpikeskkond välja näeb, sõltub ikkagi sellest, millisena iga õppija oma keskkonda tajub erinevatel ajahetkedel ja erinevate õpiprojektide raames, sest juba sõna personaalne viitab sellele, et siinkohal on õppija keskne figuur, kes otsustab ja vastutab.

Meenutades esimestel nädalatel defineeritud õpikeskkonna mõistet, võta esiteks ette mõni personaalset õpikeskkonda kajastav artikkel ning reflekteeri oma ajaveebis, kuidas sina mõistad personaalse õpikeskkonna kontseptsiooni ning mis on sinu jaoks personaalne õpikeskkond.

Teiseks mõtiskle, kuidas sa tajud oma personaalset õpikeskkonda oma magistriõpingute raames? Kas see on teistsugune võrreldes sinu varasemate õpingutega? Mil määral on see keskkond sinu koostatud ning mil määral on see nö peale surutud (näiteks pean kasutama IVA, kuna mingil kursusel on see keskne vahend)?

Kolmandaks visualiseeri oma magistriõpingutega seotud personaalne õpikeskkond  näidates ära komponendid ja nende omavahelised seosed. Millistest osadest see koosneb? Milliseid vahendeid (inimesed, raamatud, spetsiaalsed programmid jne.) see sisaldab? Põhjenda, miks on sinu keskkond just selline? Joonised oleksid meil heaks baasmaterjaliks võrdlemaks kas ja kuivõrd me tajume oma personaalset õpikeskkonda magistriõpingute raames erinevalt ning kuivõrd õpetaja/õppejõud saab kontrollida õpikeskkondi. Konkreetseid visualiseerimise vahendeid on üsna keeruline soovitada, kuna inimestel on erinevad tasemed ning harjumused. Seega on valik teie ning soovitan siinkohal soojalt midagi uut proovida, sest selleks see kursus just ongi.

Personaalse õpikeskkonna teemaga seotud postituse tähtaeg on 20.10.2013.

Kui mõni artikkel jääb kättesaamatuks, aga on huvi, siis võtke kindlasti minuga ühendust. Loomulikult võib otsida ka ise materjali ning tugineda sellele.

Mõnusat algavat nädalat!

Leping iseendaga

Lugedes teie eesmärke ning kuidas te nendeni plaanite jõuda, jõudsin järjekordselt järeldusele, et täiskasvanud õppijatel on väga erinevad huvid ning motivatsioon. Juba see fakt, et meil on grupis õpetajaid lasteaiast kuni ülikooli kontekstini välja, kaitseväelasi, noorsootöötajaid, disainereid ja personaliga tegelevaid inimesi viitab sellele, et ühesugust, kõigile sobivat kursust ei ole võimalik luua. Keegi teist mainis Mardi sõnu, et õpetamine on vägivaldne tegevus. Olen seda meelt, et ülikoolis peaks see olema võimalikult kaugel vägivaldsusest ning õppijatel peaks olema võimalus ise valida, mida ja kuidas. Üritan seda siin kursusel järgida nii palju kui organisatsiooni ehk siis ülikoolipoolsed hetkenõudmised seda võimaldavad.

Nagu kursuse nimigi ütleb, siis on ju peamine eesmärk ikkagi teada saada midagi õpiekskkondadest ja õpivõrgustikest oma kontekstis nagu paljud teist mainisid. Täiesti mõistilik. Mind aga üllatasid väga positiivselt need teemad ja eesmärgid, mis olid seotud oma enda õppimisest arusaamisega ja selle muutmise vajadusega. Dairi eesmärgiks on “Võrrelda varasema kogemuse ja uuemaaja lähenemisviise…“, Aivi soov on mõista “...kuidas tekitada enda ümber kiiresti produktiivset õpikeskkonda“, Peeter näiteks mainib, et “Mida ja kuidas me peaksime õppima, see on minu jaoks peamine küsimus” ning Tuuli soov on “…õppimisharjumuste muutus ja sellega kohanemine veebipõhiste õpivõrgustike vahendusel õppides…Leida eeskätt enese jaoks sobilikud metoodikad ja vahendid, mis aitavad vajadusel muuta väljakujunenud õpiharjumusi“. Need on tegelikult tänapäeval väga olulised eesmärgid ja tõsised väljakutsed.

Kõikjal räägitakse, et õppimine s.t. see, kuidas omandame uusi teadmisi, kogume informatsiooni, on tänu tehnoloogiale ja digitaliseerimisele muutunud. Me kõik peame pidevalt kohanema, muutma ning kohandama oma vaatenurki, arusaamu, väärtuseid…enam ei piisa sellest, et oleme oma valdkonnaga seotud teadmisi uuendanud ning täiendanud, vaid peame ka kogema “ümberkujundavat” õpikogemust (ingl. k. transformative learning), ehk siis läbi õpikogemuse hakkame nägema ning mõistma asju teise nurga alt, teistmoodi. Üheks heaks näiteks on siinkohal tudengite tüüpiline nö “õpimüüt”, mida olen aastate jooksul õppejõuna kogenud. Tullakse ikka selle arusaamisega, et õppejõud annab edasi kõik vajaliku teadmise ning tudengid kõik “võtavad” selle kellegi poolt “valmistatud teadmise” omaks.

Nagu kogemus on näidanud, on esimesed “lepingud” ikka üsna üldsõnalised ning pealiskaudsed, aga alustuseks head. Esimesel korral ei saagi need väga detailsed olla. Detailsus lisandub õpiprojekti läbiviimise käigus. Küll aga soovitan ühel hetkel üle vaadata, kas ei oleks mõistlik siin ja seal mõned aspektid detailsemaks muuta. “Kasutan internetti” ei anna väga head ülevaadet strateegiatest ning tegevustest. Siinkohal võiks paralleeli tuua näiteks toiduga. Vajan toitu energia saamiseks, aga mis toitu täpsemalt ja kuidas? Meie tegevused on ju tõenäoliselt arvutitega seotud ning see ei ole enam midagi uut. Olulisem on see, mis tarkvara kasutades ning kuidas me ikkagi oma eesmärkideni jõuame. Teiseks tasub mõelda eesmärkide mõõdetavuse peale. Mis on see tõendusmaterjal, mis ütleb mulle, et nüüd olen jõudnud sinna, kuhu tahtsin minna. Olen nõus, et tihtipeale ei saagi seda sõnadega väljendada. Mõne isikliku õpiprojekti juures on oluline just tunne, et olen edasi liikunud; olen kogenud midagi, mis paneb mind asju teistmoodi vaatama, aga konkreetsetesse, teistele arusaadavatessse sõnadesse on seda võimatu panna.

Ning lõpetuseks tahan välja tuua Peetri mõtted “sotsiaalsuse”, “sõprade” ja jagamise kohta sotsiaalmeedias: “…sisutu arutelu ja ajaraiskamine. Märkamatult on analüüs asendunud arvamusega, arvustus hinnanguga, kuni ei viitsita enam isegi tärne panna…Internet on nagu hunnik joonistuspaberit ja palju pliiatseid, aga mitte ühtegi kustukummi“. Mida teie arvate?

Ülevaade kogemustest

Tundub, et suurem osa teist on ilusti jõudnud nii kaugele, et püsti on pandud oma ajaveeb ning see ka registreeritud Edufeedr keskkonnas. Lisaks on mul tekkinud teie enesetutvustusi lugedes natuke parem ülevaade, missugused on teie kogemused erinevate digitaalsete vahendite kasutamisega ning millega igapäevaselt tegelete.

Siinkohal toon ära ka märksõnapilve vahenditest, mida noppisin teie tutvustustest (mida suurem ja tumedam on tekst, seda rohkem on see teie poolt olnud mainitud). Kuna kõik ei pakkunud ülevaadet oma kogemustest ning ei maininud konkreetseid vahendeid, siis selles mõttes ei ole see “pilveke” väga tõsiselt reaalset situatsiooni kajastav, aga mingi ülevaate ehk annab. Pilveke on tehtud Tagcrowd.com vahendiga.

Screen shot 2013-10-03 at 1.34.00 PMSiinkohal meenub mulle selle vahendiga seoses üks võimalik stsenaarium, mida kunagi üks õpetaja rääkis. Nimelt on tema kasutanud märksõnade visualiseerimise vahendeid keele tundides, kus on palunud õpilastel kopeerida oma esseed, jutukesed jne. tagcrowd keskkonda ning tekst “visualiseerida”. Eesmärk oli analüüsida, millised on kõige enam-levinumad sõnad, mida õpilane pidevalt kasutab ja kordab ning mõelda, milline sünonüüm võiks pidevalt kasutusel olevaid sõnu asendada, et tekst muutuks värvikamaks ja mitmekülgsemaks. Väga geniaalne idee.