Kokkuvõte kursusest

Selleks aastaks on siis kursus meie jaoks lõppenud, mis ei tähenda aga seda, et diskussioon antud teemadel ei võiks edasi toimuda. Oleme Hansuga jõudnud  läbi vaadata iga osaleja individuaalsed postitused ning grupitööd. Meil on väga hea meel tõdeda, et meie kursusel osales ääretult huvitav seltskond muutes selle kursuse väga mitmekesiseks ning pakkudes huvitavaid kogemusi ja mõtteid erinevatest vaatenurkadest. Suur aitäh teile mõtete jagamise ja huvitavate diskussioonide eest, mis pakkusid väga palju mõtteainet ka meile endile. Suur aitäh neile, kes pakkusid tagasisidet ka kursuse teemade ja organiseerimise kohta.

Nagu eelpool sai juba mainitud, oli kursuse läbimiseks vaja teha kõik kodutööd ning esitada grupitöö. Samas võtsime arvesse ka selle, et kursuse maht on 3 AP, mis tähendab vähemalt 78 tundi tööd koos kontaktpäevadel osalemisega. Seega viimasel päeval kõikide postituste esitamine ei pruugi tingimata tähendada kursuse läbimist. Eks see ole igast postitusest näha, kuivõrd on panustatud.

Iga osalejaga võtame individuaalselt e-posti teel ühendust, et teavitada teid kursuse läbimisest.

Kauneid jõule ja tegusat uut aastat!

Terje & Hans

 

Kursuse sotsiaalne võrgustik

Tegin kursuse lõpus uue kokkuvõtte meie sotsiaalsest võrgustikust. Mõned ühendused on siit EduFeedr tehniliste piirangute tõttu veel puudu, kuid olemasolev võrgustik näeb välja selline.

Kursuse "Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud" sotsiaalne võrgustik

Sama võrgustikku on võimalik täpsemalt vaadata ManyEyes keskkonnas.

Varsti postitame ka kokkuvõtte teie reflektsioonidest. Ilusat lumist nädalavahetust kõigile!

Seminar: Managing competences in learning design

Vabandan, et see kutse nii viimasel hetkel tuleb. Selgus, et haridustehnoloogia magistrante pole veel teavitatud sellest, et teisipäeval 14.12 toimub meil rahusvaheline seminar.

Managing competences in learning design
Projects, specifications and trends in competency based education

14 December 14:00 – 18:00 T201 (Narva mnt 25).

Presenters and Topics
Jad Najjar – Vienna University of Economics and Business Administration
1. How to define and manage learning outcomes – ICOPER LOD specification
2. How to describe and share achieved learning outcomes – ICOPER PALO specification

Mart Laanpere – Tallinn University
3. Scaffolding Competence Management and Knowledge Building in Extended Organisation – IntelLEO

Open discussion
4. Future opportunities

Please register yourself to the seminar https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGQyTmZHdkV1MGFfLTJhN0ZIV1dDMkE6MQ

Viimane kontaktpäev

Homme on meie kursuse viimane kontaktpäev. Pühendame selle rühmatööde esitlustele ja läbiarutamisele. Ootame igalt rühmalt 10…15 min esitlust oma rühmatöö kohta.

Praeguse seisuga on 7 rühma personad-stsenaariumid-prototüübid üleval:

Palun teil tänase päeva jooksul veel kursusekaaslaste stsenaariume vaadata ja kommenteerida. Paar rühma on minu kommentaarid juba saanud ja loodan jõuda täna kõik rühmad läbi kommenteeritud.

Mida teha, et kursus edukalt lõpetada?

Kuna kursus hakkab üsna pea lõppema, siis räägime veel kord igaks juhuks, kuidas kursus edukalt lõpetada. Arvestuse saamiseks on vaja täita järgmised tingimused:

  • 7 individuaalset postitust (sissejuhatus, õpihaldussüsteemid, sotsiaalne meedia, e-portfooliod, personaalsed õpikeskkonnad, õpivõrgustikud, tehnoloogiad ja standardid)
  • rühmatöö ja selle esitlus viimasel kontaktpäeval (11.12)
  • reflektsioon õpitule baseerudes kursuse alguses loodud personaalsele õpilepingule. Reflektsioon peaks sisaldama vastuseid mõnedele järgmistest küsimustest: Kuidas ma oma eesmärgid täitsin? Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Millised on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

Kuna tagantjärgi postituste tegemine võib tunduda mõttetu, sest diskussiooni nendel teemadel enam ei käi, siis pakume välja ka võimaluse kirjutada kõiki teemasid hõlmava essee iga üksiku postituse asemel. Essee orienteeruv pikkus on 2000-3000 sõna. Lisaks peab essees olema kindlasti korralikud viited kasutatud kirjandusele. Kuna ajaveebi postituseks võib see olla ehk liiga pikk ja kohmakas, siis võib esseed meile saata ka mailiga.

Viimane tähtaeg kõiki kodutöid esitada on 12.detsember 24:00.

Jõudu ja pealehakkamist, et kursus edukalt lõpetada!

Rühmatöödest

Ma tahaks panna kursuse ajaveebi lingid kõigile rühmatöödele. Hetkel on kolm rühma andnud mulle oma rühmatöö aadressi (vt linke parempoolsel menüüribal).

Palun kõigil rühmadel saata mulle kommentaarina või e-postiga:

  • oma rühmatöö aadress
  • oma rühma lühike nimi

Võite oma rühmatöö jaoks teha eraldi ajaveebi/wiki või kasutada ühe oma rühma liikme ajaveebi. Juhul kui te kasutate olemasolevat ajaveebi, siis tehke rühmatööga seotud postituste jaoks eraldi label (Bloggeri puhul) või rubriik (WordPress puhul). Labeli/rubriigi olemasolul saan ma linkida ainult rühmatööga seotud postitustele (vt näiteks Moodle design rühma).

Postitage kõik stsenaariumid eraldi postitustena, et neid oleks võimalik ükshaaval kommenteerida.