Kokkuvõte kodutöödest: sotsiaalse meedia eelised ja puudused

Mis on peamised sotsiaalse meedia eelised ja puudused õpikeskkonna vaatenurgast?

Osalejate ajaveebides oli välja toodud terve rida sotsiaalse meedia eeliseid ja puuduseid. Siinkohal tekib mul kohe küsimus, kui palju sellest on kirjandusele baseeruv ja kui palju oma kogemustel?  Sellest hoolimata püüdsin kuidagi klassifitseerida teie poolt välja toodud sotsiaalse meedia miinused ja plussid ning teha väike kvantitatiivne analüüs.

Kõigepealt eelistest. Alljärgnev märksõna pilv püüab kokku võtta teie poolt välja toodud sotsiaalse meedia eelised. Tegemist ei ole väga täpsete märksõna suhetega, aga illustreerivaks ülevaateks vast piisav. Allpool leiab ka seletusi, mida konkreetsete märksõnade alla kokku on pandud.

 

 • paljusus – vahendite rohkus, integratsioon
 • interaktsioon – seotus teiste kasutajatega
 • õpetamismeetodid ehk siis õpetamisega kuidagi seotud eelised – uus ja huvitav, inspiratsiooniallikas, parandab õpetamise kvaliteeti ja protsessi, võimalus uuteks õpetamismetoodikateks, meedia vahendite integreerimine eri õppeainetega
 • anonüümsus – kasutaja võimalus jääda tundmatuks
 • süsteemsus – info süsteemipärane esitamine
 • suhted – võimalus luua suhteid
 • mitmefunktsionaalsus – mitmekülgsus, eksperimenteerimisvõimalus
 • mitteformaalsed –  ei ole seotud formaalse haridusega
 • avatus – avalik, ruumi piirangu puudus
 • personaalsus – kasutaja aktiivne, sisu loomine, kontroll, aktiivne suhtlus, personaalne lähenemine
 • tuttav – oskus juba kasutada
 • kättesaadavus – vabavara, brauseri põhine, lihtne ja kiire, operatiivne ja paindlik
 • pädevuspõhine – pädevusi arendav, näiteks kommunikatsiooni, loovust, koostööd, iseõppimist, kriitilist mõtlemist, vastutust veebikeskkonna kasutamise suhtes, reflekteerimist, kogukondlikku õppimist
 • ökonoomne – tasuta või väiksemad kulud

Lisaks eelnevale mainiti veel: julgus välja öelda negatiivseid asju, meedia auditooriumi abstraktsus, järjepidev kontoga tegelemine ja palju muud põnevat.
Aga ikka on nii, et kellele eelis, see teisele puudus. Puuduste märksõna pilv näeb välja selline:

Märksõnade seletusi:

 • mittekompleksed – peab kasutama mitut vahendit, vahendite paljusus
 • turvalisus/privaatsus – ei ole turvaline, privaatsus puudub
 • adekvaatsus – info õigsus
 • autoriõigus – kasutusel materjali, millele ei viidata korrektselt
 • keele kasutus – lodev ja vigadega keele kasutus,
 • infotulv – kontrollimatu infolevi, info üleküllus
 • kasutajakontod – liiga palju kasutajakontosid
 • ebavõrdsus – ebavõrdne sotsiaalse meedia vahendite kasutusoskus
 • veebiviisakus – ebaviisakas suhtlus
 • avalikkus – avatud keskkonnad
 • aktiivsus, iseseisvus
 • aeganõudev – aeg vahendi õppimisele

Lisaks eelpool öeldule toodi välja veel hindamisega seotud puudused, keskendumisraskused infomüra tõttu, reaalsed inimsuhted tagaplaanil, igal ühel omad keskkonnad jpm.

Nagu näha on nii terve rida eeliseid kui ka puuduseid, aga eks siinkohal peab igaüks ise otsustama, kas konkreetne eelis/puudus on soodustavaks või takistavaks teguriks.

Üks mõte “Kokkuvõte kodutöödest: sotsiaalse meedia eelised ja puudused” kohta

Kommenteerimine on suletud