II teema: Õpihaldussüsteemid ja sotsiaalse meedia vahendid

Hea meel on tõdeda, et kõik on hoo sisse saanud ning kursus on kohe asjalikult pihta hakanud.

Sellel ajal, kui me veedame natuke aega teie esimesi postitusi lugedes ning neist kokkuvõtteid tehes, pakume välja järgnevaks kaheks nädalaks uue teema – õpihaldussüsteemid ja sotsiaalne meedia õpikeskkonnana.

Tehnoloogia areng on toonud meile erinevad õpihaldussüsteemid (Blackboard, IVA, Moodle jne.) ning mitmesugused sotsiaalse meedia vahendid ja “äpid” (Facebook, ajaveeb, wiki, Evernote jne.), mida õpikeskkondadena või nende osana kasutada. Olles oma olemuselt erinevad (õpihaldussüsteemid/sotsiaalse meedia vahendid), pakuvad nad ka erinevaid võimalusi ning “lubavusi” (ingl. k. affordance) õpiprotsesside loomiseks ja toetamiseks.

Sellel nädalal konkreetseid küsimusi või nö selgelt defineeritud “ülesannet” ei ole. Kuna teema on oma olemuselt ääretult lai, siis pigem on igaühe enda otsustada, mida täpsemalt selle teemaga seoses ette võtta. Vastavalt eelmisel nädalal mõtiskletud õpikeskkonna mõistele on igal ühel teist kindlasti oma kindel huvi ning fookus, omad kogemused õpihaldussüsteemide ja sotsiaalse meediaga kas õppijana või õpetajana ja seega ei soovi me neid konkreetse ülesande kirjeldusega piirata.

Ühesõnaga, millest üks postitus kirjutada, on teie valik. Võimalusi on siin palju. Näiteks võib järgmised kaks nädalat veeta erinevaid õpihaldussüsteeme või sotsiaalse meedia vahendeid võrreldes, mõtiskledes ja analüüsides nende positiivsete külgede ja puuduste üle nii õppija kui õpetaja vaatenurgast

või

kas ja mil moel täidab õpihaldussüsteem või sotsiaalse meedia vahendid õpikeskkonna rolli (võttes aluseks teie enda eelmisel nädalal defineeritud õpikeskkonna definitsiooni)

või

hoopis leida mõnest artiklist mõni huvitav probleem, küsimus ning selle üle arutleda

või

olete just valimas koolile õpihaldussüsteemi ning siinkohal oleks hea võimalus pakkuda teistele ülevaadet teie valikutest ning analüüsi

või

huvitab teid hoopis, mis rolli mängivad sotsiaalse meedia vahendid hariduses

või …

Oluline, et postituses on analüüsivat ja reflekteerivat komponenti segatuna oma kogemustega ning loetuga, aga konkreetne teema (mis sellel nädalal on õpihaldussüsteemid ja sotsiaalne meedia õpikeskkonnana) vaatenurk jääb teie valida. Arvame, et selline lähenemine loob võimaluse esitada erinevaid mõtteid, erinevaid argumente ning arusaamu rikastades meie oma maailmapilti õpikeskkondadest ning nende võimalikest aspektidest.

Juhul, kui sul on mõni huvitav näide, kuidas sotsiaalse meedia vahendeid/digitaalset tehnoloogiat saaks kasutada õpikeskkonna loomisel (või üldiselt õppetöös) ning sa arvad, et ka teised võiks sellest ideid saada, postita ka see oma isiklikku ajaveebi. See kursus on just selleks, et oma kogemusi jagada.

Kursuse ajaveebis, artiklite ja õppematerjalide alt leiab nimekirja võimalikest teemakohastest artiklitest, kuid väga teretulnud on ka kõik muud allikad, peaasi, et postitusest peegeldub, et midagi on juurde loetud.

Postita võimalusel oma mõtisklused isiklikku ajaveebi hiljemalt 1.10. südaööks, sest siis jääb paar päeva aega veel kursusekaaslaste ajaveebides ringi kolada, nende mõtteid lugeda ja kommenteerida.

Mõnusat pealehakkamist!