Algab kursus “Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” 2012

Alustame taas kursusega “Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud”.

Selle aasta kursuse ülesehitusest…

Sellel aastal alustame ilma kontaktpäevata s.t. et esimesed tegevused toimuvad e-õppe vormis teile sobival ajal ja tempos (pole vajadust olla kindlal ajal “online”).

Üldine info kursuse kohta asub Wikiversity lehel:

Kursusega seotud jooksev info, ülesanded, tagasiside saab olema siinsamas kursuse ajaveebis. Seega tuleks pidevalt jälgida kursuse ajaveebi, et kursis olla kursusel toimuvaga.

Sellel aastal koosneb kursus seitsmest teemade blokist. Ühe teema peale kulub 2 nädalat, mil toimub iseseisvalt kirjandusega tutvumine ning teema reflekteerimine ja arutelu personaalsetes ajaveebides. Lisaks oma ajaveebi pidamisele ootame osalejatelt aktiivset arutelu, mis eeldab ka kursusekaaslaste ajaveebide jälgimist ning kommenteerimist. Kursuse üks eesmärke on luua aktiivne kogukond, kes haridustehnoloogilistel teemadel mõtisklevad ning arutlevad, mistõttu on antud kursus ja seal toimuv avatud kõigile huvilistele.

Kontaktpäevadel võtame vaatluse alla eelnevalt läbitöötatud teemad, diskuteerime ning vastame tekkinud küsimustele ning probleemidele. Viimane kontaktpäev on mõeldud grupitööna tehtud lühivideote (õpikeskkonna teemal) tutvustamisele. Grupitööst teeme pikemalt juttu natuke hiljem.

Kuidas siis alustada?

Pärast kursuse infoga tutvumist Wikiversity’s ja kursuseprogrammis tuleks luua oma isiklik ajaveeb. TLÜ haridustehnoloogia ja informaatikaõpetaja magistrantidel tasub ajaveebi loomisega oodata 8. septembrini. Siis luuakse õppedisaini aluste kursusel kõigile õppijatele ülikooli serveril paiknevad WordPress ajaveebid, mida saab kõigil kursustel kasutada. Samas võib soovi korral kasutada ka mõnda muud ajaveebi.

Ajaveebide jälgimise lihtsustamiseks kasutame me EduFeedr keskkonda. Selleks palume teil kõigil registreerida oma ajaveeb sellel aadressil: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71425

Kursusega seotud info tähistamiseks erinevates veebikeskkondades palume kasutada märksõna opikeskkonnad (Twitteris #opikeskkonnad)

Kui teil tekib probleeme ajaveebi loomisega, võtke kindlasti meiega ühendust. Aitame teid hädast välja. Samuti, kui teil tekib tõrge avaliku ajaveebi pidamisega, võtke meiega ühendust ning püüame probleemile sobiliku lahenduse leida.

Antud kursuse ajaveeb on jätkuks varasematel aastatel toimunud kursustele. Seega, kellel huvi antud kursuse vastu, võib julgelt lehitseda eelmistel aastatel tehtud postitusi ning uurida osalejate ajaveebe.

Edukat kursust ja ilusat sügist teile kõigile!

Terje & Hans