Kogemused sotsiaalse meedia vahenditega

Võttes aluseks teie enesetutvustused, koostasin väikese “pilvekese”, et tekiks ülevaade, missuguseid sotsiaalse meedia vahendeid kasutatakse. Allpool oleval pilvekesel on teie poolt mainitud vahendid. Mida suuremalt on sõna, seda tihedamini seda vahendit on mainitud. Sõnapilv on koostatud tagcrowd.com abil.Screen Shot 2014-09-22 at 19.37.13

Alljärgnev pilv on võrdluseks eelmise aasta osalejatelt. Nagu näha, siis väga suuri erinevusi polegi.

Screen shot 2013-10-03 at 1.34.00 PMTänud neile, kes võtsid vaevaks oma kogemusi jagada!