Kodutööde kvaliteedist

Ma olen väga rahul sellega, kuidas kursus alanud on ning millise pühendumusega suurem osa teist oma kodutöid teeb ning meie õpikogukonnas osaleb. Siiski tunnen ma, et arusaamatuste vältimiseks peame me üle seletama, millise kvaliteediga kodutöid me ootame.

Kursuseprogrammis on kirjas järgmine lõik:

Ajaveebiseminaride postitused loetakse arvestatuks, kui kursusel osaleja on julgenud postitada oma töö avalikku keskkonda tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle; tema postitused sisaldavad analüütilist ja reflekteerivat komponenti; on vastavuses antud nädala teemaga; vastab ülesandes esitatud küsimustele; sisaldab üliõpilase originaalseid ideid ning demonsteerib lugemismaterjalidest arusaamist. Postitustes sisalduvad viited teadusartiklitele peavad olema korrektselt vormistatud.

Esimesel kontaktpäeval näidatud esituses (vt slaid 7) tõime me välja soovitusliku töö mahu, mis iseseisva töö nädalatel on enamasti 5 tundi nädalas.

Lisaks sellele eeldame me, et üliõpilased on kursis akadeemiliste tavadega ning järgivad neid (vt Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri, ptk 4.3). Seal on kirjas:

Ebaväärikaks käitumiseks loetakse üleastumist akadeemilistest tavadest ja üldtunnustatud käitumisnormidest, sealhulgas:
– oma nime all kellegi teise või oma varasema kirjaliku töö või selle osade esitamine ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta (plagiaat);

Õppekorralduseeskirjas ei ole kindlaks määratud, millises mahus teise autori töö esitamisest algab plagiaat. Sellel kursusel loeme me selleks piiriks ühe sõnasõnalt kopeeritud lause või lause, kuhu on kopeerimisel tehtud vaid minimaalsed muudatused (näiteks muudetud ära sidesõnad). Teiste autorite väited tuleb esitada tsitaadina (jutumärkides).

Viidete vormistamiseks on akadeemilises maailmas kasutusel terve rida erinevaid viitamissüsteeme ning me ei ole selle kursuse nõuetes määranud ühte kindalt viitamissüsteemi. TLÜ Informaatika instituudi magistritöö koostamise nõuetes (vt punkt 6) soovitatakse APA viitamissüsteemi:

Viitamine on kohustuslik igal pool, kus kasutatakse tsitaate või ideid olemasolevatest allikatest (kirjandus, veeb jne). Erandina võib otsesest viitamisest loobuda õppematerjali puhul kui selleks on sisuline põhjendus, kuid töö tekstiosas on viitamine alati kohustuslik. Eelistatud on vastavalt APA standardile (vt http://www.apastyle.org/ või ka http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bibliograafiliste_kirjete_koostamine.pdf) st nimi/aasta viitamine, kus tekstis tuuakse sulgudes autori(te) perenimi(ed), trükise ilmumisaasta ja leheküljenumber nt. (Murakas 2001, 45) ning viitekirjanduse nimekiri sorteeritakse autori perenime järgi ega kasutata seejuures nummerdamist. Kooskõlastatult juhendajaga võib kasutada ka Chicago viitamisstandardit (vt näiteks http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php).

Meie instituudi kodulehel olev bibliograafiliste kirjete koostamise juhend on väga kokkuvõtlik. Keerulisemates olukordades tuleb abi otsida põhjalikumatest juhenditest (ma ise kasutan Curtini Ülikooli kodulehel olevat APA 6. versiooni juhendit) ning APA viitamissüsteemi käsiraamatust, mis on meil instituudis olemas. Terve APA viitamisstandard ei ole kahjuks avalikult tasuta veebis saadaval.

Haridustehnoloogia magistriõppes on autoriõiguste ja viitamise teema sees digitaalsete õppematerjalide koostamise kursusel, mis toimub järgmise aasta kevadel. Üks võimalik lahendus oleks teha juba sügisel infotund sel teemal. Kas te tunnete, et see on vajalik?

8 mõtet “Kodutööde kvaliteedist” kohta

  1. See infotund oleks ilmsel vajalik, aga minul on üks palve, äkki on võimalik see kuidagi meie sessiooni päevade juurde pikkida, sest lihtsalt infotunniks Lihlulast (osadel veel kaugemalt) Tallinnasse sõita on liiga kulukas! Aga ootan teiste arvamust!

  2. Üldiselt ei jookse kellelgi mööda külge alla korrata üle viitamise tavad. Isegi kui ei olda enam esmakursuslane. Mina tunnen, et kuigi olen juba teisel õppeaastal ning lisaks olen tegelenud ka põhjalikuma kirjutamisega, tunneksin samamoodi huvi sellisest infotunnist osavõtmisest.

  3. Täiesti nõus infotunniga, kuna see viitamine ja autoriõigused pole mulle senini selgeks saanud. Tihti kursustel püütakse sellest üle libiseda või -,,Otsige ise sealt ja lugege kuidas peab”, ,, Ah te ju nagunii teate…”. Mingi ettekujutus on, kuid ,,üle libiseda” on kergem. Väga hea, et sellest teemast on nüüd võimalik rohkem teada.

  4. Autoriõiguste teema pakub väga huvi! Kuidas ja mil moel võib kasutada internetiavarustes olevaid pilte, tekste, videosid, kui on või ei ole lisatud viiteid CC-le või copyright’ile.

  5. Infotund tuleks kasuks küll. Võimalik, et olen eksinud heade tavade vastu, kuid seda siis ilmselt teadmatusest ja oskuste puudumisest, mitte pahatahtlikkusest. Äkki oleks võimalik siis anda tagasisidet, kui millegagi täitsa “mööda” on pandud? Praegu ainult kõhklused, et äkki mina ka/ või et äkki see jutt ongi minust. Tahaks küll konkreetselt teada (võib-olla siiski esimest korda mitte avalikku materdamist?), et saaks oma tööd parendada.

    1. Me hoiame teie blogidel silma peal ja oleme selliste probleemide korral privaatselt e-posti teel tähelepanu juhtinud. Tagasiside puudumine tähendab seda, et mingeid suuri eksimusi ei ole.

  6. Jah, korrektset viitamist ja Common Creatives’it tahaksin paremini teada/teadmisi värskendada. Olen iseõppimisena seda veidi uurinud, aga kuulaksin hea meelega kogenumate ja teadjamate suust üle.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga