Rühmatöödest

Kursuse viimased 4 nädalat on mõeldud rühmatööde jaoks. Me ootame, et te rakendaks rühmatööde raames eelnevatel nädalatel omandatud teadmisi ning pakuks omaltpoolt välja mõne uudse e-õppe vahendi disaini.

Meie nägemuses võiksid rühmatöö teemad olla järgmist tüüpi:

 • Mingi uudse e-õppe vahendi kontseptuaalne disain. See võib olla kas mingi eraldiseisev väike Veeb 2.0 vahend, lisamoodul mingile õpikeskkonnale (näiteks Moodle’ile) vms. Kursuse lõpuks valmivad teil selle vahendi kasutamist kirjeldavad stsenaariumid ning mõned paberprototüübid, mis selle vahendi väljanägemist kirjeldavad.
 • Mingi uudne viis erinevate Veeb 2.0 vahendite kasutamisel õpikeskkonnana. Seda tüüpi teemade puhul ootame me, et te need keskkonnad kuidagi praktilisel viisil kokku ühendaks (RSS, märksõnade, vistutamise jne abil).

Eeskujuks võite vaadata 2010. aasta rühmatöid. Üks paremaid näiteid nende hulgast on FB Learning Group.

Rühma sobivaks suuruseks on 3 inimest ning rühmas võiksid olla esindatud erinevad oskused ja taustad. Hea oleks, kui igas rühmas oleks nii üks tegevõpetaja kui ka üks õpikeskkondade ja Veeb 2.0 vahendite tehniliste võimalustega paremini kursis olev inimene.

Igal rühmal palume me valida rühmatöö läbiviimiseks selline keskkond (ajaveeb, wiki, vms), mis võimaldab teistel kursuslastel rühmatöö seisuga kursis olla ning rühmatöö üksikuid tulemusi teistest eraldi kommenteerida. Eelmine aasta tegi enamik kursuslasi rühmatöö jaoks eraldi ühise ajaveebi ning postitas kõik tulemused (stsenaariumid, prototüübid jne) eraldi postitustena, et teised saaks neile tagasisidet anda.

Et te saaks oma tööd paremini kavandada ning jõuaks tagasisidet saada/anda, paneme me ka mõned tähtajad:

 • Pühapäev 06.11 – rühma koosseisu ja teema valimine, töökeskkonna ülesseadmine
 • Reede 11.11 – esialgsete stsenaariumide avaldamine (3…5 tk)
 • Pühapäev 20.11 – esialgsete prototüüpide avaldamine
 • Laupäev 26.11 – rühmatööde esitlused

Palume teil oma rühma koosseisust ja valitud teemast anda teada selle sama postituse kommentaarides. Hiljem lisage siia ka oma töökeskkonna aadress, kui see on üles seatud. Lugemismaterjal stsenaariumide, prototüüpimise ja teiste kontseptuaalse disaini meetodite kohta tuleb homme järgmises postituses (kiiremad võivad seni vaadata eelmise aasta lugemismaterjali).

16 mõtet “Rühmatöödest” kohta

 1. Rühma liikmed: Liina Vaimla, Meeri Sild, Irena Sink
  Teema: Viimasel ajal on täheldatud algklasside õpilaste huvi langemist õppimise vastu. Samal ajal on kasvanud nende õpilaste arv, kes omavad nutitelefoni. Eesmärk on luua keskkond, kus õpilased saavad kasutada nutitelefoni õppimiseks ning selle läbi tõsta nende õpimotivatsiooni.
  Ajaveebi aadress on http://opikeskkonnadiml.blogspot.com/

  1. Teema sobib. Vaadake, et rühmatöö põhifookus keskenduks ikka virtuaalse õpikeskkonna disainimisele, mitte kursuse õppedisainile või õppematerjalidele.

 2. Teemak: veebipõhise öpivahendi loomise, kasutusvöimaluste jm kirjeldus.
  Keskkonnaks: ilmselt jääb minu blog kaarinpeet.wordpress.com
  Tiimiks: olen mina 🙂 (kui keegi just ei taha liituda)

 3. Meie (Anneli Rumm, Kaja Lattu, Piret Seepa) rühmatöö tuleb esitamisele http://konseptuaalnedisain.blogspot.com/ .
  Teine keskkond jääb meie aruteludeks, kuna tasuta variandis ei ole võimalik üksikuid lehti avalikustada ning ka meie tööde kommenteerimine on võimalik vaid kõikide lisamisel ja vastavate õiguste andmisel.

Kommenteerimine on suletud