Viies teema: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted

Meie kursuse viimaseks teemaks on õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted. See on suhteliselt lai teema, mis hõlmab endas erinevaid valdkondi nagu näiteks innovaatilised õpistsenaariumid, õpitegevuste kavandamine e-kursustel, e-portfoolio, õpimärgid jne.

Valisime sel korral lugemiseks järgmised artiklid:

  • Väljataga, T., Põldoja, H., Laanpere, M. (2011). Open Online Courses: Responding to Design Challenges. H. Ruokamo, M. Eriksson, L. Pekkala, & H. Vuojärvi (toim), Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference The Social Media in the Middle of Nowhere (lk 68-75). Rovaniemi: University of Lapland.
  • Jovanovic, J., & Devedzic, V. (2014). Open Badges: Novel Means to Motivate, Scaffold and Recognize Learning. Technology, Knowledge and Learning, 20(1), 115–122. http://doi.org/10.1007/s10758-014-9232-6
  • Hakkarainen, K. & Paavola, S. Toward trialogical approach on learning.

Teie ülesandeks on lugeda läbi üks artikkel, ning arutleda/reflekteerida artiklist saadud ideedest oma õpetamise või selle kursuse rühmatöö kontekstis. Jääme teie postitusi ootama pühapäevaks 8. novembriks.