I teema: õpikeskkonnad

Alustame siis esimese teemaga. Enne, kui sisulise poolega tegelema hakkame, siis kõigepealt…

…loo isiklik ajaveeb või võta kasutusele olemasolev. Kui kasutad ajaveebi ka teistel eesmärkidel, palun loo eraldi kategooria selle kursuse jaoks.

…registreeri oma ajaveeb Edufeedrs. Teadmiseks, et Edufeedr küsib registreerimisel ka e-posti aadressi, aga seda avalikult ei kuvata. Seda näen vaid mina Edufeedr’sse sisselogides.

…Postita lühike enesetutvustus ning kogemused sotsiaalse meediaga nii vabal ajal, töö kui õppimise eesmärgil.

…Mõtiskle, mida soovid siit kursuselt kaasa võtta ning pane kirja esimene versioon õpilepingust. Õpilepingu näite saad esimese kontaktpäeva slaididest.

…Postita oma mõtted seoses õpikeskkonnaga ning too välja need aspektid/funktsioonid, mis on teie jaoks õpikeskkonna juures olulised.. Kursuse sisulist osa alustame mõiste “õpikeskkond” defineerimisega, mis saab olema aluseks kursusel käsitletavatele teistele teemadele. Õpikeskkond mängib õppeprotsessis olulist rolli, kuid samas võib õpikeskkonda mõista väga mitmeti. Esimese kahe nädalase bloki eesmärk on uurida natuke kirjandust õpikeskkondadest ning pakkuda välja oma arusaam õpikeskkonnast, olgu see siis füüsiline, virtuaalne või kombinatsioon.

Kursuse ajaveebis olen teemade kaupa välja pakkunud rida artikleid ja raamatuid, mis on soovituslikud. Lisaks pakutud materjalidele, innustame teid ise otsima sobivaid allikaid ning nende põhjal reflekteerima.

Sissejuhatuseks teemasse soovitan lugeda midagi järgnevatest:

  • Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata & M. Laanpere (toim.), Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat (lk. 11-14). Tallinn: TLÜ Informaatika Instituut. [PDF]
  • Dillenbourg, P., Schneider, D., Paraskevi, S. (2002). Virtual Learning Environments. In A. Dimitracopoulou (Ed.), Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Information & Communication Technologies in Education (pp. 3-18). Rhodes: Kastaniotis Editions. [PDF]
  • Wilson, B. G. (1995). Metaphors for Instruction: Why We Talk about Learning Environments. Educational Technology, 35(5), 25-30. Loetud aadressilhttp://carbon.ucdenver.edu/~bwilson/wils95
  • Hiemstra, R. (1991). Creating Environments for Effective Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. Loetud aadressil http://www-distance.syr.edu/leindex.html

või otsida ise midagi. Eelpool nimetatud kirjandus ei ole tingimata kohustuslik. Kasutada võib mitmesuguseid allikaid, teiste definitsioone (sellisel juhul koos korrektse viitega), kui need juba ühtivad sinu arvamusega kui ka ise sõnastada õpikeskkonna mõiste. Siinkohal ei oota ma väga professionaalselt sõnastatud õpikeskkonna definitsioone (mis on loomulikult ka lubatud), vaid võib pakkuda lühikese kirjelduse, mida mina õpikeskkonna all mõtlen, kui ma seda sõna kasutan.

Lisaks enda postitusele ootan ka aktiivset kursusekaaslaste ajaveebide jälgimist ja kommenteerimist.

Kogu eelnev võiks valmida 22.09. südaööks.

Julget pealehakkamist!

8 mõtet “I teema: õpikeskkonnad” kohta

  1. Pingback-viide: Õpikeskkond | Kärt htm13
  2. Pingback-viide: Õpikeskkond | Dairi Pärn
  3. Pingback-viide: Õpikeskkonnad | Kadi

Kommenteerimine on suletud