Kokkuvõte ajurünnakust Piratepad’is

Kontaktpäeval vaatlesime lühidalt ka VOSK (võta oma seade kaasa) kontseptsiooni rakendamise väljakutseid koolides.

Ühise ajurünnaku tulemusel jõudsime järgmiste aspektideni (kokkuvõte Piratepad’st):

– Erinev majanduslik olukord

– Tekitab kihistumist, koolikiusamist, komplekse

– Erinev tehnoloogia kasutusoskus

– Seade liiga raske kaasaskandmiseks

– Turvalisuse ja vastutuse probleemid

– Turvaline netiühendus koolides, võrgu koormustaluvus, viiruste levitamine

– IT tugi ei tunne kõiki vahendeid ja ei suuda tuge pakkuda

– Seadmete erinevad platvormid, ühilduvuse probleemid

– Töömahukas õpetajale hallata kõiki erinevaid vahendeid