24 mõtet “Rühmatööd 2018” kohta

 1. Rühm: Jelena Reisi, Jelena Stepanova, Tatjana Amerhanova, Maria Brusnevskaja. Teema – eTwinning projekt “Maitsetaimede kasvatamine”. Ainevaheline lõiming.

 2. Rühm: Külli Solo; Idee: Digipädevuse kursus e-õppena oma organisatsioonile

 3. Kait: informaatika tundide ettevalmistus valitud õppekeskonnas või erinevate vahendite lõimimine, keskkondade katsetamine

 4. Teen töö üksinda. Teemaks võtan nö õpihaldussüsteemide võrdlemise, kuid mitte Moodle jms asjad, vaid just sellest võtmest, et mis vahendeid õppija saab isiklikust vaatepunktist kasutada, et hallata kõike õppetööga seonduvat, olgu selleks siis kasvõi Trello või tavaline Google Sheet.

  Näiteks kui ma ise käisin põhikoolis, siis käisin paralleelselt ka muusikakoolis. Kodutööd olid laiali kahes eri koolipäevikus + ekoolis. Oleksin veidikese topelt infosisestusega saanud kõik asjad ühte kohta kokku panna ja nii paremini oma tööd planeerida ja saada korraga parema ülevaate, mis vaja teha.

  1. Täiendaksin, et lõppeesmärk on luua näidis, kuidas kasutada mõnda võrreldetavatest vahenditest enda erinevate õppeainete ja muude tegevuste haldamiseks. Selle laienduseks saab olla ka lastele nö aja- ja enesejuhtimise lühikursus.

 5. Teen oma töö üksinda. Minu tööks on veebilehe loomine 4.klassi koduloo ja rahvuskultuuri aine jaoks, mis on seotud digiõppega ehk IKT lõiminguga. Tegemist on materjaliga, kus on 35 õppetundi, seega materjal kogu õppeaasta tundide jaoks. Kuna õpetan 4.klassile seda ainet, siis näen, et selline keskkond vajalik õpetajale töö planeerimiseks ja õpikastele tunnis kasutamiseks ning ka kodus kasutamiseks, eriti veel siis kui õpilane tundidest puudub.

 6. Erik Varik ja Annika Areng. 5.klasside Arvuti turvalisuse projekt. Mitme õppetunni pikkune projekt, mille käigus seavad õpilased sisse oma blogi (digitaalse õpimapi eesmärgiga), tutvuvad uute keskkondadega ning projekti lõpus teevad suuremad grupitöö.

 7. Pingback-viide: RÜHMATÖÖ |

Kommenteerimine on suletud