18.10 kontakttund toimub ainult Zoomis

Me oleme korraldanud selle pühapäeva õppetöö ümber nii, et terve päeva ained toimuvad ainult Zoomis. Kontakttunni link on: https://zoom.us/j/99866589938

Selle korra tunni viib põhiosas läbi minu kaasõppejõud Maia Lust. Keskndume nutiseadmetel põhinevatele õpikeskkondadele. Kohtume pühapäeval kell 14.15 Zoomis. Ülikoolis kohapeal meid ei ole.